obsah

Ďakujeme vám za návštevu nášho online obchodu. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Zelená Země sro je prevádzkovateľom údajov. Môžete nás kontaktovať tu (info@cannadorra.com alebo info@zelenazeme.cz). Ďalej nájdete rozsiahle informácie o tom, ako nakladáme s vašimi údajmi.

Prevádzkovateľom e-shopu je Zelená Země sro www.cannadorra.com. Zelená Země sro je obchodná obchodná organizácia. To znamená, že všetky zhromaždené údaje slúžia na podporu podnikania a služieb spoločnosti Zelená Země sro

Podľa GDPR sa zhromažďujú osobné údaje, ktoré sa považujú za chránené podľa GDPR.

Prijaté osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • telefón
  • e-mail
  • adresa
  • históriu návštevy cannadorra.com
  • IP adresa

Účel zberu, spracovania a profilovania údajov

Zelená Země sro zhromažďuje osobné údaje na nasledujúce účely:

  • Poskytovanie produktov a služieb zákazníkom.
  • Informovanie zákazníkov a potenciálnych zákazníkov o nových produktoch a iných informačných a marketingových správach.

Zber dát:

Všetky zhromaždené informácie o jednotlivcoch sa zhromažďujú prostredníctvom objednávky alebo kontaktného formulára. Zelená Země sro nepoužíva údaje od jednotlivcov z externých zdrojov.

Kombinácia údajov a profilovanie:

Zelená Země neposkytuje tretím stranám žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb, s výnimkou zmluvných prepravných spoločností na účely dodania produktov. Všetky zhromaždené údaje sa používajú iba ako kontaktné informácie v rámci organizácie. Organizácia Zelená Země sro používa údaje na marketingové a obchodné účely. Zelená Země kombinuje všetky údaje vo vlastnom informačnom systéme (Easy Project) a systéme e-shopu. Akýkoľvek iný systém používa iba fragmenty údajov, a preto sa nepovažuje za údaje GDPR.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva podľa:
• čl. 15 GDPR, právo na získanie informácií o vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame, v rozsahu uvedenom v tomto dokumente;
• čl. 16 GDPR, právo na okamžité stanovenie opravy nesprávnych alebo doplnenie vašich nami uložených osobných údajov;
• čl. 17 GDPR, právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, pokiaľ nie je potrebné ďalšie spracovanie - na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií; - na splnenie zákonnej povinnosti; - z dôvodov verejného záujmu alebo -na stanovenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;
• čl. 18 GDPR, právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ - namietate presnosť údajov; - spracovanie je nezákonné, ale odmietate ich vymazanie; - údaje už nepotrebujeme, ale vy potrebujete na preukázanie, výkon alebo obranu právnych nárokov, alebo - ste vzniesli námietku proti spracovaniu v súlade s čl. 21 GDPR;
• čl. 20 GDPR, právo dostávať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo požadovať ich prenos inému správcovi;
• čl. 77 GDPR, právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán vo svojom obvyklom mieste pobytu alebo na pracovisku alebo v sídle našej spoločnosti.

E-mailová reklama

Ak sa prihlásite na odber nášho spravodajcu, budeme vám pravidelne zasielať náš e-mailový spravodaj na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 (1) 1 písm. a) GDPR, s využitím údajov, ktoré od nás požadujete alebo zverejňujete osobitne na tento účel. Odber noviniek zo služby bulletinov môžete kedykoľvek zrušiť. Za týmto účelom môžete buď poslať správu kontaktnej možnosti uvedenej nižšie, alebo použiť odkaz na odhlásenie v informačnom vestníku. Po odhlásení odstránime vašu e-mailovú adresu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si nevyhradzujeme právo na ďalšie použitie vašich osobných údajov v rozsahu a spôsobom povoleným zákonom, o čom vás informujeme v tomto oznámení .

 

 

Ďalšie informácie

Konopné výrobky a legislatíva

Všetky predložené konopné produkty sú 100% právne podľa právnych predpisov EÚ. Sú vyrobené z legálnych poľnohospodárskych kmeňov konope, ktoré obsahujú legálnu hladinu THC (menej ako 0,2%). Konopné semienko sa používa na výrobu oleja, bielkovín a tiež na priamu konzumáciu. Konopná bylina sa používa na extrakciu CBD, čaju, masti a kozmetiky. Všetky naše produkty NIE JE psychoaktívne. 

Cannadorra.com ponúka kompletný sortiment konope, produktov CBD a potravín. Celá EÚ je prevažne ekologickou produkciou. 

výrobky CBD Konopný čaj | Konopný olej | Semená konope | Konope Protein | Iné konope | Konopná kozmetika | Konopné masti

čaj,